استودیو فرهنگی و هنری سما
باشگاه مشتريان سما

نحوه عضویت :

1. پرداخت حق عضویت سالانه و یا دائم
2. همکاری و یا سفارش برای انجام یک پروژه از مجموعه خدمات استودیو فرهنگی و هنری سما
3. شرکت در فراخوان تبلیغ برتر و ارسال ایده

مزایا و امتیازات عضویت در باشگاه مشتریان :

1. مشاوره تبلیغاتی و ایده پردازی به صورت رایگان و بدون محدودیت
2. بهره مند شدن از تخفیف ویژه در سفارش خدمات و همچنین استفاده از تجهیزات استودیو
3. استفاده از پنل مدیریتی سامانه سما برای مدیریت کارمندان، پرداخت ها و پروژه ها و فعالیت ها
4. انتشار تبلیغ ها و آگهی های شما در کانال ها و شبکه های تحت مدیریت موسسه به صورت رایگان
5. سناریونویسی و طراحی استوری برد برای تیزرها و آگهی های شما بدون دریافت هزینه اضافی
6. و ...